• اطلاعیه تخفیف شهریه

   اطلاعیه تخفیف شهریه به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از تخفیف شهریه می رساند فرم مربوطه را از تاریخ ۲۰بهمن ماه ۹۷ لغایت ۲۰ اسفندماه ۹۷ بابت نیمسال دوم۹۸-۹۷ از سایت ...

   دوشنبه بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
  • اطلاعیه بسیار مهم انتخاب واحد نیمسال جدید

   قابل توجه دانشجویان گرامی در صورتیکه موفق به انتخاب واحد نیمسال دوم۹۷-۹۸ نشده اید حداکثر تا چهارشنبه۱۰/ ۱۱ / ۹۷ فرصت انتخاب واحد دارید بدیهی است بر اساس بخشنامه، ثبت نام ...

   پنج شنبه بهمن ۱۱, ۱۳۹۷